es
Energiesprong

Aan: de deelnemers van de wijk Achter de Hoven.

 

Leeuwarden, 12 september 2013.

 

De Energiesprong, project Leeuwarden voldoet aan de criteria van 30 deelnemers. De afgelopen weken heeft een onderzoekscommissie van het SEV/Platform31 zich gebogen over de deelname van het project en deze toegekend.

Momenteel worden de deelnemers bezocht voor de eerste opname om inzichtelijk te maken wat er moet precies moet gebeuren om deze 80% besparing te halen.

-----------------------------------------------------------------

 

Beste mensen,

 

Vorige week hebben wij als bestuur van de Energie Coöperatie Achter de Hoven overlegd over de mogelijkheden van deelname vanuit Achter de Hoven aan het project Energiesprong.

 

Energiesprong is een initiatief van het SEV/Platform31 en houdt in dat er eigenaar/bewoners worden gezocht die de komende drie jaar 80% op hun energieverbruik willen besparen. In Leeuwarden moeten minimaal 30 eigenaren meedoen wil men in aanmerking komen voor een subsidie. De gemeente Leeuwarden coördineert de aanvragen.

 

De maximale subsidie voor de Energiesprong € 250.000,00; gedeeld door 30 betekent dat een subsidie van € 8.000,00 per deelnemende eigenaar/bewoner.

De bezuiniging van 80% kan gerealiseerd worden door het aanbrengen van zonnepanelen, isolatie van het dak, vloer en andere besparende maatregelen.

 

De gemeente Leeuwarden moet de laatste 5 deelnemers voor het project aanmelden uiterlijk 16 januari 2013; hetgeen betekent dat er dan 30 eigenaar/bewoners moeten zijn die mee willen doen.

 

Een besparing van 80% lijkt veel en is heel veel maar het is niet onmogelijk. U heeft zich aangemeld voor een offerte voor zonnepanelen. Als u daarin investeert dan heeft u al een belangrijk deel van de 80% binnen.   

 

Als Energie Coöperatie Achter de Hoven zijn wij momenteel bezig met het opzetten van een grootschalig isolatieprogramma voor Achter de Hoven. Daarbij selecteren wij op basis van o.a. offertes, bedrijven die kunnen zorgen voor vloer- of kruipruimte isolatie, dak isolatie, het afdichten van kieren, dubbele beglazing (HR++) en vervanging van een VR door een HR combinatieketel. U kunt van die contacten gebruik maken als u interesse heeft in het meedoen aan de Energiesprong; de Energie Coöperatie AdH helpt u daarbij graag.

 

Als er dertig eigenaar/bewoners in Leeuwarden zijn die mee willen doen dan wordt de aanvraag ingediend. Als het SEV/Platform31 (onderdeel van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de aanvraag goedkeurt dan ontvangt u als sluitstuk van het project de € 8.000,00. De subsidie kan dus in de totale investering meegenomen worden zonder dat u hiervoor over extra geld hoeft te beschikken of te lenen. Voor de andere investeringen kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van de aantrekkelijke lening (maximaal € 8.000,00) die de gemeente begin 2013 beschikbaar stelt.

 

U krijgt na de toekenning van de subsidie nog drie jaar de tijd om uw besparingen te realiseren. Haalt u de besparing dan kunt u de subsidie houden. Mocht u de besparing niet halen en zit u onder de 65% dan moet u de subsidie terug betalen.

Om in te schatten of u in staat bent om 80% te besparen, biedt de gemeente Leeuwarden u een gratis energiescan aan. Deze scan is vrijblijvend maar geeft u wel inzicht met welke punten in uw woning u de 80% besparing kunt halen.

 

Als u interesse heeft dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen via het formulier hieronder. Mocht dit niet lukken dan kunt u bellen met ondergetekende op nummer 06-40440038.

 

Voor dit initiatief geldt, maximaal 30 deelnemers en bij te weinig deelnemers zal het project niet doorgaan.

 

Wij nemen dan zo snel als mogelijk contact met u op om verdere afspraken te maken. Volgens ons is dit een prachtige kans om te laten zien dat een besparing van 80% mogelijk is. Het is aan u om te laten zien dat het ook werkelijk kan worden bereikt.

Met vriendelijke groet,

 

 

Rob Blesma, secretaris Energie Coöperatie Achter de Hoven

  • Download, document energiesprong
  • Download, vergroting bovenstaande voorbeeld energiesparing
  • * Verplichte velden